RINO BOOKS Home About me Contact me Books               
Home > E-Books             

ENGLISH BOOKS

NORWEGIAN BOOKS

AUDIO BOOKS

BOOK PICTURE AND TITLE BREIF BOOK DESCRIPTION DOWNLOAD BOOK

Den e-boken du na er i gang med a lese kan forandre livet ditt totalt.
Fa mennesker, hvis noen i det hele tatt, har hjulpet sa mange til a fa egen suksess som Napoleon Hill og W. Clement Stone med sine mange boker og kurs

Denne E-boken inneholder essensen av dette arbeidet, som er samlet i 17 prinsipper for suksess. Disse prinsippene vil virke for deg, og for alle som tar dem i bruk, enten det gjelder i arbeidet eller privatlivet ellers. La oss na forst presentere bakgrunnen for, og personene bak disse 17 suksess prinsippene

Husker du forste gangen du var forelsket? Avhengig av hvor langt du kan huske tilbake, vil nok forelskelsen uttrykke seg pa forskjellige mater. Allerede ved 8-10 ars alderen er forelskelse en del av oss mennesker, og er med pa a skape gleder og sorger. Pa dette tidspunkt arter forelskelsen seg imidlertid som en lek, og setter sjelden dype spor. Det kommer fort, og det gar fort over.
Velkommen til e-boken "Hvordan DU kan bli en dyktig selger"!
I denne boken skal vi OGSA snakke om “Hva salg virkelig er”.
For mange ar tilbake, da menneskene levde av jakt og fiske, var livet sannsynligvis enklere a leve enn det er i dag, men allikevel var det den gang handelen oppsto.
Menneskene forsto snart at de hadde forskjellige egenskaper.
Tenk Positivt!
Hvor mange ganger har du hørt disse ordene eller lest noe om dem ved en eller annen anledning?
Nesten alle mennesker aksepterer at det a tenke positivt er bra, til tross for at vi slett ikke vet hva det egentlig innebærer. Det er bare noe som er allment akseptert, og sa tenker vi ikke noe mer pa det
Dognet har som kjent 24 timer. Maten døgnet blir brukt pa for en stor del av jordens befolkning er 8 timer til arbeid, 8 timer til fritid og 8 timer til sovn.
Dette vil i praksis si at 50% av den tiden du lever og er i vaken tilstand, sa arbeider du. Eller for a si det pa en annen mate, halvparten av livet ditt brukes til arbeid
Designed By BADISE IBRAHIM MUWANIKA
Copyright 2018. Website by Betterglobegroup.com. All rights reserved.