• P.O.Box 410 NO-1502 MOSS
  • rino@betterglobe.com

SELVDISIPLIN

iVega
Pricing: $5.50

Selvdisiplin er for noen noe negativt som de relaterer til noe som er slitsomt, eller lite lystbetont. For andre kan det oppfattes som en utfordring eller noe de ønsker seg, og atter andre ser på selvdisiplin som en del av hverdagen og tenker ikke så mye på det. Selv om selve ordet selvdisiplin er godt kjent av de fleste, ser altså forskjellige mennesker på det med forskjellige øyne. Imidlertid har alle en ting felles, det er vanskelig å greie seg gjennom livet uten selvdisiplin.

Buy

Get your E-Book by leaving us these few details below:

Cancel/Back