• P.O.Box 410 NO-1502 MOSS
  • rino@betterglobe.com

Kroppsspråkets Hemmeligheter

iVega
Pricing: $5.50

Denne boken er skrevet for deg. Om du er mann eller kvinne, ung eller gammel, så vil du hver dag være utsatt for at andre mennesker påvirker deg med sitt ubevisste kroppsspråk. Noen ganger medvirker det til at du blir glad og fornøyd, andre ganger kan det motsatte være tilfelle. Læren om kroppsspråk eller kinetikk, som det kalles på fagspråket, har to sider.

Buy

Get your E-Book by leaving us these few details below:

Cancel/Back