• P.O.Box 410 NO-1502 MOSS
  • rino@betterglobe.com

Hvordan DU kan trives best i jobben

iVega
Pricing: $5.50

Døgnet har som kjent 24 timer. Måten døgnet blir brukt på for en stor del av jordens befolkning er 8 timer til arbeid, 8 timer til fritid og 8 timer til søvn.
Dette vil i praksis si at 50% av den tiden du lever og er i våken tilstand, så arbeider du. Eller for å si det på en annen måte, halvparten av livet ditt brukes til arbeid.

Buy

Get your E-Book by leaving us these few details below:

Cancel/Back