• P.O.Box 410 NO-1502 MOSS
  • rino@betterglobe.com

Hvordan DU kan Tenke Positivt

iVega
Pricing: $5.50

Tenk Positivt!
Hvor mange ganger har du hørt disse ordene eller lest noe om dem ved en eller annen anledning?
Nesten alle mennesker aksepterer at det å tenke positivt er bra, til tross for at vi slett ikke vet hva det egentlig innebærer. Det er bare noe som er allment akseptert, og så tenker vi ikke noe mer på det.

Buy

Get your E-Book by leaving us these few details below:

Cancel/Back