• P.O.Box 410 NO-1502 MOSS
  • rino@betterglobe.com

Hvordan DU kan bli en dyktig selger

iVega
Pricing: $5.50

Velkommen til e-boken "Hvordan DU kan bli en dyktig selger"!
I denne boken skal vi OGSÅ snakke om "Hva salg virkelig er".
For mange år tilbake, da menneskene levde av jakt og fiske, var livet sannsynligvis enklere å leve enn det er i dag, men allikevel var det den gang handelen oppsto.
Menneskene forsto snart at de hadde forskjellige egenskaper.

Buy

Get your E-Book by leaving us these few details below:

Cancel/Back